Επισκευή γάστρας για τη μη εισχώρηση νερού στο εσωτερικό του σκάφους