Χειμερινή συντήρηση

  • Υδροβολή γάστρας και μετάλλων με την ανέλκυση σκάφους
  • Γενικό πλύσιμο σκάφους
  • Πλύσιμο μηχανών με γλυκό νερό
  • Καθαρισμός και συντήρηση μηχανοστασίου