Διάφορες εργασίες

 • Αντιοσμωτικές εργασίες και θεραπείες όσμωσης
 • Επισκευές fiberglass
 • Ευθυγραμμίσεις hull
 • Εφαρμογές χρωμάτων και gel coat
 • Επισκευή ή αντικατάσταση μοτέρ εργάτη και αλυσίδας
 • Επισκευές, κατασκευές και τοποθετήσεις teak, deck ( εξαγωγή παλαιών ελαστικών αρμού teak και τοποθέτηση νέων )
 • Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων (και μοτέρ)
 • Καθαρισμός μαξιλάρων, καλυμάτων, τεντών (Αντικατάσταση ή επισκευή των παραπάνω εφόσον απαιτείται)
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Κατασκευές και τοποθετήσεις βάσης tender
 • Αναγόμωση συστημάτων ασφαλείας
 • Παντός είδους πολυεστερικές εργασίες